Polish: Wyobraź sobie…

Wyobraź sobie…

Że każdy klub się rozwija. Że każdy klub ma dużo członków,  każde spotkanie jest interesujące, zabawne, i udane.

Że doceniamy każdą wypowiedź i pozwalam każdemu uczyć się w bezpiecznym środowisku. 

Poznajemy nowych ludzi i uczymy się razem. 

Że każda przywódcza rola ma kandydatów i  jest ponad tysiąc ról przywódczych. Nikt nie musi pracować za dwoje.

Że każdy może zajmować się tym co go interesuje  bo zawsze funkcjonujemy jako grupa.

Że każdy ufa w swoje możliwości i wypowiada się pewnie i odważnie. 

Że życie może się poprawić

Toastmasters zmieniają świat!